Misjon

Grunderklubbens Misjon

Gründerklubben skal tilby ulike flater for støtte på sosiale medier og nyhetsbrev til medlemmene.

Vi skal i tillegg utvikle en egen portal for medlemmene. 

Denne skal tilrettelegge for vekst ved å fokusere på innhold knyttet til de vanligste årsakene til at gründere og oppstartsbedrifter ikke klarer seg samt gi gode ressurser.

Vi vil møte gründere med bistand og kompetanse på det nivået de er og bistå med å ta rette beslutninger for å tilrettelegge for suksess, i tillegg til et nettverk av likesinnede som kan komme med personlige erfaringer og oppmuntringer.

De viktigste bidragsyterne skal være medlemmene selv, ved at de skal kunne publisere sine tips, nyheter, stillingsannonser, eventer mv. direkte på portalen. 

Man skal også fasilitere  tjenester for å bygge nettverk, finne medgründere, nye medarbeidere og gode leverandører. 

Gründerklubben vil være i front i forhold til å være transparente og skal dyrke frem fremdyrke en kultur der man deler både det som går bra og det som går dårlig.

Gründerklubben hjelper gründere og oppstartsbedrifter gjennom å koble kunnskap i nettverket. Vi skal ha moderatorer og eksperter som hele tiden har de beste intensjoner om å hjelpe.

“Hjelpe gründere og startups til å vokse og få suksess”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Du vil kanskje også like

Grunderklubbens Mål
Mål

Vårt langsiktige mål: 100.000 medlemmer og å ha skapt minst 10.000 nye bedrifter 250.000 arbeidsplasser innen 2030. Hvis…