Mål

Vårt langsiktige mål: 100 000 medlemmer og å ha skapt minst 10 000 nye bedrifter 250 000 arbeidsplasser innen 2030.