Mål

Grunderklubbens Mål

Vårt langsiktige mål: 100 000 medlemmer og å ha skapt minst 10 000 nye bedrifter 250 000 arbeidsplasser innen 2030.

Hvis du vil ha tilgang til hele Visjon, Misjon og Mål dokumentet, så ligger det tilgjengelig på vår lukkede facebookgruppe.

Gründerklubben hjelper gründere og oppstartsbedrifter gjennom å koble kunnskap i nettverket. Vi har moderatorer og eksperter som hele tiden har de beste intensjoner om å hjelpe. 

Gründerklubben har også et stort nettverk av uselviske eksperter som bidrar til å holde råd og veiledning på et høyt nivå.

Vi har identifisert disse områdene der det er mangel på kompetanse og fokus som hindrer suksess og som vi har spesielt fokus på nå;

 1. Økonomi (likviditet & soliditet)
 2. Markedsføring & Salg (skape og beholde kunder)
 3. Tidsstyring
 4. Rekruttering (team, styre) 
 5. Administrative rutiner/backoffice
 6. Få frem kjerneverdier
 7. Informasjonssikkerhet og lovgivning 
 8. Annet
  1. Nettverking
  2. Partnerskap
  3. Presentasjoner, pitching

Dette dokumentet er fremdeles under arbeid og vil bli revidert 2 ganger per år.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Du vil kanskje også like

Grunderklubbens Misjon
Misjon

Gründerklubben skal tilby ulike flater for støtte på sosiale medier og nyhetsbrev til medlemmene. Vi skal i tillegg utvikle en egen…